Takaisin

Ajankohtaista

Tiedotteet

YTYÄ!-hanke saa seuraajan

24.10.2019
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on käsitellyt kokouksessaan 21.10.2019 Yhteistyöllä työtä – YTYÄ! -hankkeen hankehakemuksen, päätös on myönteinen.

Uusi hanke aloittaa tammikuussa 2020 ja on kolme vuotinen. Hanke palvelee yläsavolaisia työnantajia sekä henkilöitä, jotka ovat motivoituneita työllistymään tai edistämään osaamistaan esimerkiksi koulutusten kautta. Hankkeen tavoitteena kaikessa lyhykäisyydessään on saada avoimiin työpaikkoihin työntekijöitä ja työnhakijoille töitä. Määrällisenä tavoitteena on työllistää yhteensä 200 henkilöä joko suorarekrytointien tai koulutuspolkujen kautta. Tavoiteasetannan lähtökohtana on ollut ajatus, että tavoitteen pitää olla mieluummin vaikea kuin liian helppo. Tavoitteen tulee edesauttaa Ylä-Savon ja koko maan työllisyysasteen nostamista sekä pitää yllä alueen elinvoimaisuutta. Uudessa hankkeessa hyödynnetään YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä –hankkeen hyviksi todettuja toimintamalleja ja hankehakemuksen mukaan tiedossa on työllisyyttä edistäviä uusiakin toimenpiteitä.

Haluan rohkaista ja yllyttää työnantajia sekä työnhakijoita ottamaan yhteyttä hankkeen työntekijöihin heti vuoden vaihteen jälkeen. Uskon, että hanketyöntekijät ottavat mielellään vastaan kehitysideoita työllisyyden edistämiseksi. Vain yhdessä tekemällä saadaan tulosta aikaiseksi.

Syysterveisin
Tiina Juutinen
projektipäällikkö
YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä -hanke
p. 040 545 9589

Lisätietoa hankkeesta: www.iisalmi.fi/YTYA