Takaisin

Ajankohtaista

Tiedotteet

YTYÄ! –hankkeen luottamusindikaattori on vahva

4.7.2019
YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä –hanke luottaa aktiivisuuteen niin työllistämisen kuin työllistymisen saralla. Olemme tahkonneet tulosta Ylä-Savon alueella menestyksekkäästi parin vuoden ajan. Hankkeen kautta on työllistynyt 405 henkilöä ja lyhytkestoisen tai ammatillisen koulutuksen on aloittanut 143 henkilöä. Totuus on myös se, ettei kaikille työnhakijoille ole työllistymisen polkua löytynyt eikä kaikkiin avoimiin työpaikkoihin ole tekijöitä saatu.

”Tiellemme on osunut lukuisa määrä työnhimoisia työnhakijoita sekä arvokkaita työnantajia avoimine työpaikkoineen, siinä menestymisen salaisuus. Saumaton yhteistyö alueen oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on osaltaan mahdollistanut tämän vaikuttavan tuloksen.” toteaa hankkeen projektipäällikkö Tiina Juutinen.

Hankkeen toiminta on mitä suurimmissa määrin vapaaehtoisuuteen perustuvaa, vaihtoehtojen pohtimista ohjauksillisin keinoin. Asiakaspalautteet ovat kirvoittaneet tekemään työtä hetkestä toiseen. Palautteista koosteena muun muassa seuraavaa: ”Aivan mahtava hanke, toivottavasti tällainen toiminta saa jatkoa!”, ”Tässä saa siimaa, ei pakoteta, tuetaan avarakatseisesti, kysytään kuulumisia, annetaan vinkkejä, rohkaistaan, kuunnellaan.”

Henkilökohtaiset yhteydenotot on koettu arvokkaiksi ja tunnelmaa on kuvattu leppoisaksi. ”Tavoitteet taivaassa – jalat maassa, siitä lähdettiin ja sitä tietä on kuljettu ajatuksella: kun on selkeät takaraivoon iskostuneet tavoitteet, luottamus kanssaihmisiin ja itseen sekä arvostus tekemäänsä kohtaan, syntyy väkisilläkin jälkeä.” toteaa Juutinen.

YTYÄ!:llä on kesken selvitystyö, jonka tavoitteena on pilotoida vaihtoehtoisia työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuuksia. Työnantajille ja työnhakijoille tarkoitetussa kyselyssä on pyritty saamaan tietoa alueen työnantajilta anonyymin rekrytoinnin ja yhteistyöllistämisen valmiuksista sekä ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamisesta. Työnhakijoilta on selvitetty itsensä työllistämisen mahdollisuuksia. Toivetta vastaavanlaiselle toiminnalle on esitetty usealta suunnalta. Alustavien tietojen mukaan rahoittajalta on saatu vihreää valoa toiminnan jatkamiselle. Haasteita onneksi riittää!

YTYÄ! –hanke lomailee 15.7.-4.8.2019 välisen ajan, mutta työ työllisyyden edistämiseksi jatkuu lomien jälkeen 31.10.2019 saakka.

Lisätietoja:
Tiina Juutinen, projektipäällikkö
puh. 040 545 9589, tiina.juutinen@iisalmi.fi