Takaisin

Ajankohtaista

Tiedotteet

Talous tasapainossa: Iisalmella takanaan kuudes ylijäämäinen vuosi

21.3.2019

Iisalmen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös on ylijäämäinen 1,8 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat maltillisesti (1,3 %). Verotulot jäivät hyvästä talouskehityksestä huolimatta vuoden 2017 tasolle, mutta valtionosuuksissa tapahtui n. neljän prosentin kasvu verrattuna edelliseen vuoteen.

Talouden tasapaino on saavutettu kuuden peräkkäisen ylijäämävuoden jälkeen. Taseen kertynyt ylijäämä on 11,2 milj. euroa.

Yksi merkittävimmistä päätöksistä vuonna 2018 oli perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman hyväksyminen. Vuonna 2018 valmistuivat neljän koulun hankesuunnitelmat (Runni, Hernejärvi, Mansikkaniemi ja Kilpijärvi). Kouluhankkeet etenevät investointisuunnitelman mukaisesti.

Kaupungin kokonaisinvestointimäärä pysyi korkeana olleen 13,8 milj. euroa. Merkittävimmät investointikohteet viime vuonna olivat Vuohiniemen jätevedenpuhdistamo, terveyskeskuksen peruskorjaus, Kirkonsalmen palvelukeskuksen remontti ja katujen ja teiden peruskorjaukset.

Terveyskeskuksen peruskorjaus valmistui ja sen myötä suurin osa oman erikoissairaanhoidon toiminnoista on keskitetty terveyskeskukseen perusterveydenhuollon toimintojen yhteyteen. Terveyskampushanke jatkuu seuraavassa vaiheessa uudisrakennuksen rakentamisella sairaalan nykyiselle parkkipaille.

Lainamäärä kasvoi 15 prosenttia, asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2 870 eur/asukas, maan keskiarvon ollessa 3 051 eur/asukas.

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot vuonna 2018 olivat 73,9 milj. euroa (kasvua edelliseen vuoteen 2,4 %). Kasvua oli erityisesti ostetun erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä. Terveyspalvelu Verso Oy:n osakkeiden myynnillä oli positiivinen vaikutus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tulokseen ja sitä kautta Iisalmen maksuosuuteen. Iisalmen osuus osakkeiden myyntitulosta oli 2,5 milj. euroa.

Vuosi 2018 toteutui toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Merkittävimpiä haasteita Iisalmelle ovat tulevaisuuden isot investointipaineet: uusia kouluja rakennetaan vuosina 2019-2021 suunnitelman mukaan neljä kappaletta, samaan aikaan käynnistyy uuden uimahallin rakentaminen.

Tilinpäätöskirja löytyy liitteenä.

Lisätietoja:

Eeva Suomalainen Jarmo Ronkainen
Talousjohtaja Kaupunginjohtaja
Puh. 040 652 4002 Puh. 040 661 5351
eeva.suomalainen@iisalmi.fi jarmo.ronkainen@iisalmi.fi